ANUNȚ RECRUTARE VOLUNTARIAT

ANUNȚ RECRUTARE VOLUNTARIAT

În conformitate cu hotărârea Consiliului Director din data de 21.01.2018, Fundația Humanitas Christiana, potrivit art. 9 alin. (2) din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari potrivit domeniului său de activitate. Fundația lansează concursul pentru ocuparea următoarelor posturi de voluntari:

 1. Un post de asistent tehnic IT în sprijinul activităţilor culturale ale Fundaţiei

Perioada: nedeterminată, începînd cu 12.02.2018

Locul desfășurării activității: la domiciliu

Durata: un număr de ore negociabil între 10 – 20 / săptămînă, în funcție de disponibilitatea și de capacitatea de lucru a fiecărui candidat, cu un program flexibil.

Responsabilități:

 • mentenanță și update site;
 • asistență tehnică IT a membrilor Fundației pentru desfășurarea activităților culturale ale Fundației;
 • cercetare IT privind soluții tehnice în vederea elaborării unui software pentru gestionarea Bibliotecii Fundației.

Cerințe minimale:

 • cunoștințe IT privind crearea și administrarea de site-uri web;
 • cunoștințe IT de programator;
 • cunoașterea foarte bună a limbii române (scris și vorbit);
 • cunoștințe medii de limba engleză (cel puțin nivelul B.1.1.). 
 1. Un post de consilier juridic în sprijinul activităţilor culturale ale Fundaţiei

Perioada: nedeterminată, începînd cu 12.02.2018

Locul desfășurării activității: la domiciliu

Durata: un număr de ore negociabil între 10 – 20 / săptămînă, în funcție de disponibilitatea și de capacitatea de lucru a fiecărui candidat, cu un program flexibil.

Responsabilități:

 • asistență juridică în vederea bunei desfășurări a activităților Fundației, potrivit Statutului;
 • asistență juridică în vederea elaborării, respectiv modificării actelor normative interne ale Fundației;
 • verificarea documentelor cu caracter juridic (prezumate a produce efecte juridice) ale Fundației;
 • reprezentarea (prin împuternicire) a Fundației în fața organelor competente.

Cerințe minimale:

 • licență în Drept la o instituție de învățământ superior acreditată/recunoscută în România;
 • cunoașterea legislației incidente fundațiilor și asociațiilor;
 • cunoașterea legislației privitoare la activitățile statutare ale Fundației;
 • cunoștințe medii de limba engleză (cel puțin nivelul B.1.1.).

În vederea recrutării, candidații vor transmite, în format pdf, prin e-mail (octaviangordon@humanitaschristiana.ro), pînă la data de 5 februarie 2018, un dosar care să conțină:

 • scrisoare de intenție*;
 • Curriculum Vitae (orice format);
 • copie a actului de identitate;
 • copie a actelor de studii (doar pentru postul de consilier juridic);
 • (opțional) alte documente care să demonstreze capacitățile candidatului.

*Notă: disponibilitatea candidatului în ceea ce privește numărul de ore pe care le poate aloca activității de voluntariat poate fi precizată în scrisoarea de intenție sau poate fi discutată în cadrul interviului. Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele de contact (telefon și e-mail) ale candidatului.

Selecția voluntarilor se va face în urma unui interviu care va avea loc între 7 și 9 februarie 2018, într‑un interval orar care va fi stabilit ulterior, în funcție și de disponibilitatea candidaților. Interviul poate avea loc și prin mijloace audio-video de comunicare la distanță.

În etapa contractării, va fi necesară o adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că persoana respectivă este aptă de muncă.

Informații suplimentare la: octaviangordon@humanitaschristiana.ro.

Președinte/Coordonator voluntari,

Octavian Gordon