Atelier de limba greacă – nivelul A.2.1. – A.2.2. (sept. 2017-iun. 2018)

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL A.2.1.-A.2.2.

– BUCUREŞTI, sept. 2017 – iun. 2018 –

 Obiectiv: Absolvirea nivelului A.2.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.

 Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Beneficiar: Emilian Gică
Beneficiarul este elev al Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, în anul II.

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 2 ore, în paralel cu calendarul anului școlar 2017-2018 (septembrie 2017 – iunie 2018).

Numărul total al orelor didactice: 60

Numărul total al orelor de studiu individual: 150