Atelier de limba greacă veche – nivelul A.2.1 – B.1.1 (2015-2016)

În perioada octombrie 2015-iunie 2016, Fundația Humanitas Christiana organizează Atelierul de limbă greacă veche, nivelul A.2.1-B.1.1.

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.1.1. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.

Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Grup ţintă:

    1. Andronache Valentin
    2. Clucerescu Nicolae
    3. Cazan Cazan
    4. Filip Ruxandra
    5. Cursaru Anian Cristian

Cei cinci participanţi sînt studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, Specializarea Pastorală, anul III, aflaţi la nivelul A.1.2. de competenţă lingvistică, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF).

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 2 ore, în paralel cu calendarul anului academic 2015-2016 (octombrie 2015 – iunie 2016).

Numărul total al orelor didactice: 60

Numărul total al orelor de studiu individual: 150