Atelier de limba greacă veche, nivelul A.2.2.-B.1.1. (2014-2015)

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.1.1. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.

 

Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

 

Grup ţintă:

  1. Guzu Lică David
  2. Hirt Mihai
  3. Jora Daniel
  4. Ion Florin Anastasiu
  5. Minciu Răzvan
  6. Savin Alexandru

 

Cei şase participanţi sînt studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, Specializarea Pastorală, anii III şi IV, aflaţi la nivelul A.2.1. de competenţă lingvistică, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF).

 

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 2 ore, în paralel cu calendarul anului academic 2014-2015 (octombrie 2014 – iunie 2015).

 

Numărul total al orelor didactice: 60

Numărul total al orelor de studiu individual: 150