Atelier de limba greacă veche – nivelul B.1.1 – B.2.1 (2015-2016)

În perioada octombrie 2015-iunie 2016, se desfășoară Atelierul de limbă greacă veche, nivelul B.1.1-B.2.1.

  

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.2.1. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.

Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Grup ţintă:

  1. Guzu Lică David
  2. Ion Florin Anastasiu
  3. Savin Alexandru

 

Cei trei participanţi sînt studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, Specializarea Pastorală, anul IV, aflaţi la nivelul B.1.1. de competenţă lingvistică, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF).

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 2 ore, în paralel cu calendarul anului academic 2015-2016 (octombrie 2015 – iunie 2016).

 

Numărul total al orelor didactice: 60

Numărul total al orelor de studiu individual: 150