Tabăra de lucru Traducerea textului patristic latin

Acest proiect, desfășurat între 21-30 martie 2009, are ca obiectiv familiarizarea cu traducerea textului patristic latin, în vederea participării la Concursul de traducere a textului patristic „Dumitru Fecioru”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian octa_sitePatriarhul” a Universităţii din Bucureşti în data de 9 mai 2009.

Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Cadre didactice implicate: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Susţinere materială:2

 • Cazare şi masă gratuite, oferite prin bunăvoinţa Maicii Ierusalima Stavrofora (Ghibu), Stareţa Mănăstirii Rîmeţ.
 • Transportul Bucureşti – Măn. Rîmeţ şi retur sînt suportate de participanţi.
 • Fundaţia Humanitas Christiana acordă fiecărui participant o bursă de 25 RON, în vederea achiziţionării de materiale didactice.

 PICT0229-1Participanţi:

 1. Carp Ionuţ
 2. Costea Florin
 3. Dobri Cătălin
 4. Dumitraşcu Silviu-Marian
 5. Faliboga Sorin-Cristian
 6. Gae Răzvan-Andrei
 7. Popa Nicu
 8. Rusu Silviu-Mihai
 9. Ungureanu Dănuţ-Teodor

Toţi cei nouă participanţi sînt studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, Specializarea Pastorală, anul I, fiind selectaţi pentru grupa de nivelul II de competenţă lingvistică, ce are ca obiectiv fixarea cunoştinţelor de sintaxă a propoziţiei şi a frazei latineşti.