Bătrânii noştri

Proiect desfășurat în colaborare cu Parohia Sf. Ilie-Gorgani

Acest proiect a fost conceput în anul 2001 de Manuela Sima, pe atunci studentă a Facultăţii de Teologie din Bucureşti, secţia Asistenţă Socială, pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi a Parohiei Sfântul Ilie-Gorgani aceea de a recupera relaţia dintre tineri şi persoanele de vârsta a treia.

seniors-volunteer

 2. Obiective generale:

–  prevenirea marginalizării şi a excluderii sociale

–  promovarea incluziunii în comunitatea parohială a tuturor persoanelor aflate în dificultate

–          facilitarea comunicării între generaţii


3. Obiective operaţionale:

a)      servicii de asistenţă religioasă şi comunicare:

–  acordarea de ajutor bătrânilor pentru a se putea deplasa la Biserică în zilele de sărbători;

–  pentru cei nedeplasabili, vizitarea bătrânilor duminica la domiciliu, aducându-le anafură, agheasmă şi alte lucruri de care au nevoie de la Biserică; la cerere, citirea pericopei evanghelice, precum şi discutarea temei respective;

–  după caz, citirea din presă sau alte cărţi de interes;

2012_11_29_batrani in parc1_rsz–  efectuarea de plimbări în aer liber;

–  deplasarea la spital sau în alte locuri de necesitate stringentă;

– organizarea unor întâlniri şi excursii trimestriale, cu şi pentru cei vârstnici (ex: întâlniri cu preoţii din Parohie pentru spovedanie sau convorbiri duhovniceşti; întâlniri cu toţi beneficiarii programului pentru înfiinţarea unui cerc de discuţii; excursii de o zi-două la diferite mănăstiri etc.)

b)     servicii sociale:

–    efectuarea de cumpărături (după caz);

–    donaţii constând în îmbrăcăminte şi alimente;

–    ajutoare ocazionale (pachete cu ocazia sărbătorilor);

–    donarea medicamentelor prescrise de medic;

c)      servicii medicale:

–  consultaţii acordate de un medic geriatru, colaborator al Fundaţiei;

4. Beneficiari:

 –   Persoanele vârstnice din Parohia „Sf. Ilie Gorgani”

–    Tinerii din Biserica „Sf. Ilie Gorgani”

5. Raport de activitate (2001 – 2009)

 a)      Beneficiari:124958_batran

–  Bătrâni: Lenţa Viorica, Dumitrescu Valentina, Hangiu Lucreţia, Iliescu Victor, Matei Maria, Nichita Mihai, Nicolau Margareta, Pectu Filoftea Viorica, Siminel Larisa.

–  Tinerii: Burcea Petruţa, Cârlănescu Eliza, Ciobanu Tatiana, Ciobu Iuliana, Ciucu Elena, Volunteer-Hands-LargeComănescu Cristian, Dincă Andrei, Gordon Octavian, Gordon Constantin, Marinescu Gabriela, Mazilescu Petru, Neagoe Maria-Magdalena, Oană Ana, Pascu Monica, Rădulescu Cristina, Sârbu Anca, Sima Manuela, Stanciu (Baroi) Ionica, Stupariu (Pătru) Ileana, Truţă Ana, Tudose Laura, Vişan Cristina.

b)     Obiective realizate:

–          servicii de asistenţă religioasă şi comunicare

–          servicii sociale

Notă: aceste servicii au fost prestate pe bază de voluntariat din partea tinerilor, precum şi cu ajutor financiar din partea Parohiei „Sf. Ilie Gorgani”, ajutor constând într-o suma lunară acordată, după caz, persoanelor vârstnice, ca ajutor în procurarea medicamentelor necesare.

c)      Dificultăţi întâmpinate:

–          tendinţa de marginalizare socială a vârstnicilor

–          lipsa serviciilor tip „centru de zi” pentru vârstnici

–          resurse financiare insuficiente