Istoric

În anul 1995, la inițiativa Profesorului Paul Găleșanu și a soției, doamna Maria Done, s-a înființat Fundația cultural-creștină Humanitas Christiana. Scopul acesteia este de promovare a culturii, în special a celei clasice, și de încurajare a acțiunilor și programelor cu caracter filantropic. Primul pas al Fundației spre înnoirea culturală a tineretului post-decembrist a fost un cerc de limbă latină condus de Profesorul Paul Găleșanu, cerc care se adresa elevilor Seminarului Teologic Ortodox din București și care a continuat și cu lecții de limbă germană și de limbă spaniolă, pînă în vremea în care sănătatea Profesorului s-a înrăutățit și a încetat orice activitate didactică. La 23 februarie 2001, Profesorul Paul Găleșanu, Președintele Fundației, a trecut la cele veșnice. Îndată după aceea, ceilalți membri au format un nou Consiliu de Conducere (din care au făcut parte Prof. Luiza Dumitru – Vicepreședinte, Ing. Alina Marinescu – Secretar General și responsabilii diverselor programe), iar Președinte a fost ales Părintele Prof. Dr. Vasile Gordon, parohul de atunci al Parohiei Sfîntul Ilie–Gorgani. Noua echipă a inițiat actualizarea statutului Fundației, introducînd articole și prevederi care îmbogățesc activitățile pe plan cultural. În același timp, Fundația s-a întinerit, primind noi membri, aproape în totalitate tineri din biserica Sf. Ilie–Gorgani, care și-au pus în gînd să ducă mai departe acțiunea culturală întreprinsă de membrii fondatori și, mai cu seamă, să implice Fundația în programe noi, în special pe bază de voluntariat (vezi secţiunea „Proiecte”).