Obiective

Fundaţia are drept scop promovarea culturii, în special a celei clasice, şi a acţiunilor şi programelor cu caracter filantropic.

Fundaţia îşi propune să contribuie la educaţia spirituală şi morală, la formarea spiritului patriotic al tineretului şcolar şi universitar, prin accesul la cultura şi spiritualitatea greco-latină. Fundaţia Humanitas Christiana se constituie ca organizaţie cu profil cultural-educativ, profil ce vizează însă un spectru mai larg decât cel al culturii clasice.

Pe de altă parte, în deplin acord cu valorile culturale universale, Fundaţia se constituie şi ca o organizaţie cu profil filantropic, propunându-şi ca, în spiritul tradiţiei ortodoxe româneşti, să desfăşoare o serie de programe şi acţiuni (filantropice, culturale şi educative).

Obiectivele Fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

  • punerea la dispoziţia unui număr cât mai mare de studenţi şi elevi a bibliotecii Fundaţiei;
  • acordarea unor burse de merit studenţilor clasicişti şi teologi;
  • înfiinţarea unei edituri şi a unei tipografii, care să aibă în vedere apariţia unui buletin lunar şi a unei reviste culturale pentru tineret;
  • promovarea unei literaturi clasice superioare şi încurajarea tinerelor talente în domeniul beletristicii;
  • organizarea unei secţiuni care ar putea deveni un institut pentru cercetările istoriei clasice;
  • sprijinirea Societăţii Române de Studii Clasice;
  • organizarea de cursuri; în  măsura obţinerii unor finanţări exterioare pentru aceste cursuri, Fundaţia are posibilitatea să acorde burse de studiu, constând în scutirea de taxele de curs;
  • organizarea de dezbateri culturale de actualitate;
  • organizarea de activităţi culturale de spectru mai larg.