Tabăra de limbă şi civilizaţie greacă – ediția a IV-a – Văsoaia: 22-30 iulie 2019

Facultatea de Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia
Humanitas Christiana, beneficiind de sprijinul Mănăstirii Almaş şi de cel al obştii sătenilor
voluntari din com. Almaş şi din satul Joia Mare, animaţi de Ierom. Agapie Corbu, Stareţul
Mănăstirii Almaş, şi de Pr. Daniel Pavel, Parohul Bisericii Sfînta Cuvioasă Parascheva din Joia
Mare, a organizat, în perioada 22-30 iulie 2019, Tabăra de limbă și civilizație greacă, ediția a IV-
a. Au participat un număr de 20 de cursanţi, ghidaţi didactic şi tematic în cursurile de limbă şi
civilizaţie greacă de mai mulţi Profesori de rang universitar. Cursurile de limbă greacă, cele care au
constituit nucleul taberei, au fost ţinute, la nivelurile intermediari și avansați, de Octavian Gordon,
Președintele Fundației Humanitas Christiana, iar la nivelul începători, de Nicolae Coșofreț, fost
cursant în edițiile de anii trecuți ale taberei. În afara cursurilor de limbă greacă au fost ținute cursuri
de Spiritualitate Filocalică (Pr. Ierom. Agapie Corbu) și de Istoria Limbii Române (Prof. Eugenia
Bojoga).