Cursuri gratuite de limba franceză pentru tineri

écrire-sans-fautesȊn perioada octombrie 2007 – iunie 2008, Fundaţia Humanitas Christiana a organizat cursul practic de Limba franceză, adresat tinerilor doritori de a-şi îmbunătăţi nivelul de cunoaştere a acestei limbi de circulaţie internaţională, în vederea facilitării comunicării, a deschiderii spre o bogată cultură şi a posibilei continuări a studiilor în străinătate . Cursul a pornit de la un nivel intermediar al participanţilor. Aceştia și-au îmbogăţit treptat cunoştinţele de bază, atât din punct de vedere teoretic, gramatical (prin sinteze ale modurilor și timpurilor verbale, dar și ale unor noţiuni de vocabular), cat mai ales practic, prin intense exerciţii de comunicare orală şi scrisă. Ȋn cadrul cursului s-au folosit atȃt materiale scrise, cȃt și suporturi audio, în vederea oferirii unui contact direct cu situaţii reale de comunicare.

Cursurile au avut loc în fiecare săptămână, în zilele de Sâmbătă, între orele 16,00 – 18,00, la Biserica Sfântul Ilie Gorgani, sub îndrumarea Mariei-Magdalena Rusen, cadru didactic preuniversitar și traducător.