Erasmus+

Erasmus + este noul program de finanțare al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Ne erasmuspluspropunem să demarăm programe în parteneriat cu alte organizații nonguvernamentale prin accesarea fondurilor Erasmus+.

Finanțările accesate prin acest program (fonduri totale în valoare de 1,8 miliarde EUR) vor putea fi utilizate pentru:
• a promova oportunitățile de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014;
• a crea sau a consolida parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte. Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014;
• a susține dialogul și a dezvolta o bază de cunoștințe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educație, de formare profesională și în cele care vizează tineretul.

erasmus plus