Atelier de limba greacă – nivel A.1.1-A.1.2. (sept. 2016-iun. 2017)

ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL A.1.1.-A.1.2.

– BUCUREŞTI, sept. 2016 – iun. 2017 –

 

 Obiectiv: Absolvirea nivelului A.1.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.

 Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon

Beneficiar: Emilian Gică
Beneficiarul este elev al Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, în anul I.

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 2 ore, în paralel cu calendarul anului școlar 2016-2017 (septembrie 2016 – iunie 2017).

Numărul total al orelor didactice: 60

Numărul total al orelor de studiu individual: 150