Tabăra de limbă și civilizație greacă: Joia Mare, 24-31 iulie 2018

Facultatea de Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia Humanitas Christiana şi cu Şcoala Generală din com. Almaş, jud. Arad, beneficiind de sprijinul Mănăstirii Almaş şi de cel al obştii sătenilor voluntari din com. Almaş şi din satul Joia Mare, animaţi de Ierom. Agapie Corbu, Stareţul Mănăstirii Almaş, şi de Pr. Daniel Pavel, Parohul Bisericii Sfînta Cuvioasă Parascheva din Joia Mare, a organizat, în perioada 24-31 iulie 2018, Tabăra de limbă și civilizație greacă, ediția a III-a. Au participat un număr de 21 de cursanţi, ghidaţi didactic şi tematic în cursurile de limbă şi civilizaţie greacă de mai mulţi Profesori de rang universitar. Cursurile de limbă greacă, cele care au constituit nucleul taberei, au fost ţinute de Octavian Gordon, Președintele Fundației Humanitas Christiana, în două intervale distincte ale fiecărei zile: între orele 9.00-11.00 – grupa de medii şi avansaţi, iar între 17.00-18.30 – grupa începătorilor. În afara cursurilor de limbă greacă au fost ținute cursuri de Patrologie şi Traductologie Patristică, de Filozofie Antică, de Istoria Limbii Române etc.