ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL B.1.1.-B.1.2.

– BUCUREŞTI/Skype, sept. 2018 – iun. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.1.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:
1.
2. Botezan, Ioan
3. Coșofreț, Nicolae
4. Stănuș, Ilie
5. Pr. Agapie Corbu

Program: întîlniri bilunare cu durata de aprox. 2 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu sfîrșitul lunii iunie 2019. Întîlnirile vor avea loc pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte. În principal, beneficiarii vor fi îndrumați pe un parcurs autodidact, dificultățile urmînd a fi discutate și rezolvate în cadrul întîlnirilor de pe Skype.

Fiind vorba de un grup mai avansat și, după toate probabilitățile, mai motivat să învețe cît mai mult, dacă beneficiarii își vor spori numărul săptămînal de ore de studiu individual (aprox. 5), este posibil ca nivelul B.1.2. să fie depășit și, pe parcurs, să ajustăm programul la un nivel superior (B.2.).

Numărul total al orelor didactice: 20
Numărul total al orelor de studiu individual: minimum 200