ATELIER DE LIMBA GREACĂ VECHE – NIVELUL B.2.1.-B.2.2.

– BUCUREŞTI / Rîmnicu Vîlcea / Skype, sept. 2018 – dec. 2019 –

Obiectiv: Absolvirea nivelului B.2.2. de competenţă lingvistică (conform CEF) la
limba greacă veche.
Organizator şi coordonator: Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon
Beneficiari:
1.
2. Popescu Andrei
3. Popescu Silviu

Program: întîlniri săptămînale cu durata de aprox. 3 ore, începînd cu data aproximativă de 1 septembrie 2018 și încheind cu jumătatea lunii decembrie 2019. Întîlnirile vor avea loc fie la București, fie la Rîmnicu Vîlcea, fie pe Skype (sau alt mijloc de comunicare video la distanță), iar stabilirea zilei și a intervalului orar se va face, pentru ședința următoare, la fiecare întîlnire în parte.
La începutul programului, beneficiarii se află aproape de finalul nivelului B.2.1.

Numărul total al orelor didactice: 45
Numărul total al orelor de studiu individual: 75